Tekst kolędy:

A u świecie nam nawina była, Swiaty wieczar!

Tam Praczystaja Syna radziła, Swiaty wieczar!

U niebie zoraczki zaswiacilisia, Swiaty wieczar!

Pryszli mudracy pakłanilisia, Swiaty wieczar!

Zoraczki zaswiacilisia, Swiaty wieczar!

Kab zabić Dzicia, Irad sam pajszoł, Swiaty wieczar!

Dy da jasliał szlach nijak nie znajszoł, Swiaty wieczar!

Uzraslo Dzicia Haspod’ Chrystos-Boh Swiaty wieczar!

Praudy swiet znajsci Jon nam dapamoh, Swiaty wieczar!

Multimedia: