Tekst:

Ty u mienia adna, ty karalewa dnia i noczi.
Ja tak lublu tiebia, ja po tiebie skuczaju oczen’.
Niebo w twoich głazach, sczastja b tiebie maja radnaja.
Ty u mienia adna, lubimaja.

Refren:
Ja padariu tiebie ałyje rozy,
krasiwyj nieżnyj bukiet.
I nie nużny mnie słowa i woprosy,
lublu ja tiebie ili niet.
Ja padariu tiebie ałyje rozy,
eto lubow’ maja,
Tiebie, samaja nieżnaja.

Jesli ty skażesz da,
w niebie wzajdiot łuna koldun’ja.
Jesli atwietisz’ niet,
sinij rasswiet taski uwiedu ja.
Mnie bez tiebia letiet’,
pticej pieczal’noj w niebie taja.
Ty u mienia adna, lubimaja.

Refren:
Ja padariu tiebie ałyje rozy,
krasiwyj nieżnyj bukiet.
I nie nużny mnie słowa i woprosy,
lublu ja tiebie ili niet.
Ja padariu tiebie ałyje rozy,
eto lubow’ maja,
Tiebie, samaja nieżnaja.

Ja padariu tiebie ałyje rozy,
krasiwyj nieżnyj bukiet.
I nie nużny mnie słowa i woprosy,
lublu ja tiebie ili niet.
Ja padariu tiebie ałyje rozy,
eto lubow’ maja,
Tiebie, samaja nieżnaja.

Cyrylica:

https://shanson-text.ru/song.php?id_song=7124

Multimedia:

Autor:

Сергей Пискун