Tekst kolędy:

Anhieli w niebi pisniu spiwajut,
Szczo Christos rodywsia wsim wozwiszczajut:

Refren:
Sława w wysznich Bohu. / (x2)

Preczysta Diwa w Jaslia położyła,
Bożoho Syna, sinom prytrusyła.

Refren …

Marija, Josip Bohu molilis’,
Pastuszki z jahniatkom Christu pokłonilis’.

Refren …

Wołchwy z wostoka dari prinosiat’,
Zołoto i ładan, smirnu podnosiat’.

Refren …

Nuty:

https://noty-bratstvo.org/sites/default/files/angely-v-nebi-pisnyu-spivayutj-ps597_0.pdf

Multimedia: