Tekst:

Dziauczyna maładzieńkaja
uśmieszka pryhażeńkaja.
Bieła sukienka mienicca
z dziauczynaj chłopiec żenicca
Ad ranicy sukienka żdzie
nowaje szczaście pryniasie.
U dźwierach chłopiec użo staić
pryszou a ruczeńku prasić.

Haściej tak mnoha wielmi tut
para nam jechać u carkwu.
Wianczannia czas użo pryszou
ciapier paprosim my baćkou.
Biary użo mamo abrazy
i z tatam ich błahasławi.
Błahosłowicie wy dzicia
heta ż dla wiecznaha zyćcia.

Za maładuchaj pierszy swat
trymaje welon tak jak brat.
I z pierszaj sważkaj jany iduć
da szlubu maładych wiaduć.
Adczyńcie dźwiery im carkwy
jany supol’na tut pryszli.
pierad ałtar pryszli na brak
świaszczenniku skazaci „tak”.

Multimedia:

Słowa:

Sławomir Trofimiuk