Tekst:

Bieły snieh, bieły snieh, bieły snieh, bieły cen’,
Bieły snieh, bieły snieh, bieły snieh, bieły dzien’.
Ty kuda mianie kliczasz, pasłuchaj,
Zawirucha miacie zawirucha,
Na dware ni maszyn ni ludziej,
Na dware ni maszyn ni ludziej.
Zawirucha miacie zawirucha,
Ty kuda mianie kliczasz, pasłuchaj,
Na dware ni maszyn ni ludziej,
Ni maszyn ni ludziej.

Bieły snieh, bieły snieh, bieły snieh, bieły slied,
Bieły snieh, bieły snieh, bieły snieh, bieły swiet.
Za taboj asciarożna stupaju,
Zasypaje nas snieh zasypaje.
Patraplaju u zamiecieny sled,
Patraplaju u zamiecieny sled.
Zasypaje nas snieg zasypaje,
Za taboj asciarożna stupaju.
Patraplaju u zamiecieny sled,
U zamiecieny sled.

Bieły snieh, bieły snieh, bieły snieh, bieły klion,
Bieły snieh, bieły snieh, bieły snieh, bieły son.
Jak pachodnia twoj szal’ rużawieje,
Na ziamli ja i ty i zawieja.
I wakoł ni waczej ni akon,
I wakoł ni waczej ni akon.
Na ziamli ja i ty i zawieja,
Jak pachodnia twoj szal’ rużawieje.
I wakoł ni waczej ni akon,
Ni waczej ni akon.


Белы снег белы снег белы снег белы цень
Белы снег белы снег белы снег белы дзень
Ты куда мяне клiчаш паслухай
Завiруха мяце завiруха
На дварэ нi машын нi людзей
На дварэ нi машын нi людзей
Завiруха мяце завiруха
Ты куда мяне клiчаш паслухай
На дварэ нi машын нi людзей
Нi машын нi людзей

Белы снег белы снег белы снег белы след
Белы снег белы снег белы снег белы свет
За табой асцярожна ступаю
Засыпае нас снег засыпае
Патрапляю у замецены след
Патрапляю у замецены след
Засыпае нас снег засыпае
За табой асцярожна ступаю
Патрапляю у замецены след
У замецены след

Белы снег белы снег белы снег белы клен
Белы снег белы снег белы снег белы сон
Як паходня твой шаль ружавее
На зямлi я i ты i завея
И вакол нi вачей нi акон
И вакол нi вачей нi акон
На зямлi я i ты i завея
Як паходня твой шаль ружавее
И вакол нi вачей нi акон
Нi вачей ни акон

Multimedia:

Słowa:

Буравкин Г.