Tekst:

Raspustiłas’ czeromucha,
Naradiłas’ niewiestaju,
Na dusze nie spakojna tak,
Nie najdu siebie miesta ja.

Rasskażu ja czeromuchie,
Czto wliubiłas’ ja pa uszi.
Ach, wy noczi biesiennije,
Da czewo że charoszyje.

Ach, czeromucha biełaja,
Skol’ka bied ty nadiełała,
Ach, lubow twaja smiełaja,
Sumasszedszej była.
Aramatam durmaniła,
Tol’ko sierdce paraniła,
Ja wied’ znała zaranieje –
Eta tol’ka igra.

Wot stait, czut kaczajetsa,
At lubwi słowna p’janaja,
Ach, czeromucha biełaja,
Gaława raskudrawaja!

A lubow skoraspiełaja
Atcwietiot i zabudietsa,
Mnie siejczas haraszo s taboj,
A patom – bud’ czto budietsa!

Ach, czeromucha biełaja,
Skol’ko bied ty nadiełała,
Ach, lubow twaja smiełaja,
Sumasszedszej była.
Aromatom durmaniła,
Tol’ko sierdce poraniła,
Ja wied’ znała zaranieje –
Eta tol’ka igra.

Multimedia: