Tekst:

De b ja ne chodyła, de b ja ne buła,
Wsiudu tobi mamo, diakuwała,
Diakuju tobi mamo, szczo budyła mene rano, /
Bilsze ne budesz, ne budesz … / (x2)

De b ja ne chodyła, de b ja ne buła,
Szczyro tobi tatu diakuwała,
Diakuju tobi tatu, za twoju szczaslywu chatu, /
Bilsze ne budu, ne budu … / (x2)

De b ja ne chodyła, de b ja ne buła,
Wsiudu tobi sestro diakuwała,
Diakuju tobi sestro, szczo nawczyła kosu plesty, /
Bilsze ne budesz, ne budesz … / (x2)

De b ja ne chodyła, de b ja ne buła,
Wsiudu wam worotam diakuwała,
Diakuju wam worota, de stojała chłopciw rota, /
Bilsze ne budut’, ne budut’ … / (x2)

De b ja ne chodyła, de b ja ne buła,
Wsiudu wam susidy diakuwała,
Diakuju wam susidy, szczo prijszli wy na wesillia, /
Bilsze ne bude, ne bude … / (x2)

De b ja ne chodyła, de b ja ne buła,
Wsiudu wam podwirjam diakuwała,
Diakuju wam podwirjam de hulała ja wesillia, /
Bilsze ne budu ne budu … / (x2)

Multimedia: