Tekst kolędy:

Dnes’ Christos ot Diewy Czistoj
Nam rażdajetsa,
Bog, niewidimyj ot wieka,
W mir jawlajetsa.

Bieznaczalnyj, Nieskazannyj
Naczynajetsa,
Bog wo jasliach wo ubogich
Połagajetsa.

Chory Angiełow sletajut
W izumlenii,
I sogłasno wospiewajut
Piesnopienije:

Sława, sława w wysznich Bogu
I na ziemli mir.
W czełowiecech, w czełowiecech
Błagowolenije !

Da poszliot nam błagostyniu
Iordanskuju,
Sohraniaja w mire Cerkow
Christianskuju.


Днесь Христос от Девы Чистой
Нам рождается,
Бог, невидимый от века,
В мир является.

Безначальный, Несказанный
Начинается,
Бог во яслях во убогих
Полагается.

Хоры Ангелов слетают
В изумлении
И согласно воспевают
Песнопение:
«Слава, слава в Вышних Богу
И на земли мир.
В человецех, в человецех
Благоволение!»

Да пошлёт нам благостыню
Иорданскую,
Сохраняя в мире Церковь
Христианскую.

Multimedia: