Tekst:

Sonieńka zachodzit wot nie pahladaje,
Pan Boh na hanulu skosa poziraje.
Jak taja ciaciera szto lacieć nie hocza,
Heta majo serca za taboju.

Refren:
Oj oj dola maje sini woczy twaje,
Jak ciebie nie baczu majo serco majo.
Oj oj dola maje sini woczy twaje,
Jak ciebie nie baczu majo serco majo.

Lehkije kaliosy szto rypiać bez mazi,
Da ciabie prilipia jak swinia do hriazi.
Boh wysah żałysia jak chłapak na pieczy,
A ty mnie wsio karzesz szto ja niedareczy.

Refren:
Oj oj dola maje sini woczy twaje,
Jak ciebie nie baczu majo serco majo.
Oj oj dola maje sini woczy twaje,
Jak ciebie nie baczu majo serco majo.

Duh hitaje cepa pastawlu la chaty,
Haj tobie napomnit szto ja nieżanaty.
Sonieńka zachodzit wot nie pahladaje,
Pan Boh na hanulu skosa poziraje.

Refren:
Oj oj dola maje sini woczy twaje,
Jak ciebie nie baczu majo serco majo.
Oj oj dola maje sini woczy twaje,
Jak ciebie nie baczu majo serco majo.

Multimedia:

https://chomikuj.pl/koperek/bia*c5*82oruskie+piosenki/Lider/09-AudioTrack+09,950920987.mp3(audio)