Tekst kolędy:

Z wasmikutnaju zwiazdoju 
Dzieci cełaju hurboju
Wyszli sionnia na maroz.

Z kanca wioski na zmiarkannie
Paczali kaladawannie
Naradziłsia nam Christos.

Refren: La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la.

Ad chaciny da chaciny
Da haspadarou haścinnych
Z kalarowaju zwiazdoju

Chodziać radasnyja dzieci
Pad akiencam zwiazda świecić
Jak pryhoża Boża ż moj !

Refren: La, la, la …

Cieszyć sionnia usio Palessie
Pryhażość kaladnych piesień
Toj adwieczny nasz obrad

Tak uraduje zausiody
Serca naszaha naroda
Świata słaunaje Kalad.

Refren: La, la, la …

Praspiawali pad akiencam
Dźwiery zaskrypieli u siencach
Na dwor wyjszau haspadar

Jon z duszeunaj asałodaj
Uruczaje jak zausiody
Dzieciam swoj hraszowy dar

Refren: La, la, la …

Hroszyki padzielać dzieci
Szczasliwiejszyja na świecie
I łasunkau kupiać szmat.

Buduć żyć uspaminanniem
Ichniaha kaliadawannia
Buduć znou czakać Kalad !

Refren: La, la, la … :

Multimedia:

https://youtu.be/fSDMxIL7q4g