Tekst kolędy:

Na nebi zirka jasna zasijała
I lubym switłom sijaje,
Chwyla spasiennia nam zawitała
Boh w Wiflijemie rażdaje.

Szczob zemlu z nebom w odno złuczyty
Christos rodywsia sławite,
Christos rodywsia sławite.

W bidnym wertepi w Jaslach na sini
Spocziw Władyka Car swita,
O Toż do Nioho spiszym wsi nyni,
Naszoho żde Win prywita.

Spiszim w lubowi Joho ohrity,
Christos rodywsia sławite,
Christos rodywsia slawite.

Multimedia: