Tekst:

Nese Hala wodu,
Koromysło hnetsia,
Za neju Iwanko,
Jak barwinok wjetsia.

Haluż, moja Halu,
Daj wody napytsia,
Ty taka chorosza,
Daj chocz podywytsia.

Woda u stawoczku,
Ta-j pidy, napyjsia.
Ja budu w sadoczku,
Pryjdy podywytsia.

Pryjszow u sadoczok,
Zozula kuwała,
A tyż mene, Halu,
Ta-j ne szanuwała.

Stełysia, barwinku,
Budu poływaty,
Wernysia, Iwanku,
Budu szanuwaty.

Skilky ne steływsia,
Ty ne poływała,
Skilky ne wertawsia,
Ty ne szanuwała.

Multimedia: