Tekst kolędy:

Nocz ticha nad Palestinoj,
Spit’ ustałaja ziemia,
Gory, roszczi i doliny
Skryła wsio nocznaja mgła. (x2)

W Wiflejemie utomlienom
Wsie pohasli ogonki.
Tolko w pole otdalonnom
Nie dremali pastuszki. (x2)

Słowno szto – to ożydaja,
Obchodia nocznoj dozor,
I usiedszys zawiazali
Mież soboju razgawor. (x2)

Wdrug, rozdałsia hołos nieżnyj,
Trepiet pastuszkow obniał,
I w odieżdie biełosnieżnoj
Anhieł Bożyj im predstał. (x2)

Nie pugajties’, nie smuszczajties’ !
Ot Niebiesnaho Otca
Ja priszoł s wielikoj sławoj,
Wam wozradowat’ sierdca. (x2)

Miłost’ ludiam posyłajet
Sam Hospod’, Władyka-Car,
Hresznyj mir spasti żełaja,
Sam siebia On w żertwu dał. (x2)

Nuty:

http://ikliros.com/sites/default/files/193/noch_tiha_nad_palestinoy.pdf

Multimedia: