Tekst kolędy:

Oj tam Boża Maty
Po switu chodyła
I swoho Synoczka
Wo utrobi nosyła.

Prijszła Boża Maty
Do krajnoi chaty
prosyła wona
perenoczuwaty.

Pane hospodaru,
cej hospodaroczko
prijmit’ Mene na nicz
do swoho domoczku.

Panja noczki myła
Ja b Tebe pryjmyła
Chatyna malen’ka
szczej ditoczok syła.

Piszła Boża Maty
Na dwir noczuwaty,
Na dwir noczuwaty
do szypczyny spaty.

W noczi za piwnoczy
Wże druha hodyna
Na temnomu nebi
Zora zaswityła.

Wstawaj hospodaru !
Szczo to za nowyna,
Szczo jasnaja zora
w nebi zaswityła.

Żono moja, żono
toże ta nowyna
Szczo Bożaja Maty
porodyła syna.

Oj, jak byż ja znała,
Szczo to Maty z Bohom,
to ja b położyła
ditok u poroha.

Prijszła ja do was
Ne isty, ne pity,
A prijszła ja do was
Iisusa spowyty.

O Bożaja Maty,
Moly swoho Syna
Za naszu wkrainu,
Za naszu wkrainu.

Multimedia: