Tekst:

Oj, u łuzie pry dalinie,
Razcwiła kalina.
Tam dziauczyna wodu brała, /
Fajna, czornabrywa. / (x2)

Jana brała, jana brała,
Jaszcze nabirała.
Adna doczka u maci była /
Dy zaharawała. / (x2)

Baćka dobry, baćka dobry,
A maci lichaja.
Nie puskaje u sad hulaci, /
Każe maładaja. / (x2)

Puści maci pahulaci,
Jaj nie zabaulusia.
Jak zapiaje pierszy piewień, /
Da domu wiarnusia. / (x2)

Piaje piewień, piaje druhi,
A kura sakocza.
Klicza maci wieczaraci, /
A daczka nie chocza. / (x2)

Wieczarajcie baćka i maci,
Wieczarajcie sami.
Bo użo mnie nadajeła, /
Wieczaraci z wami. / (x2)

Multimedia: