Tekst kolędy:

Po wsiomu świtu stała nowina: Diwa Marija Syna rodiła.
Sinom pritrusiła, w Jasiach położyła Hospodniaho Syna

Diwa Marija Boha prosiła: „w szczoż by ja Syna Swoho spowiła ?
Ty Niebiesnyj Caru, pryszli meni dary sioho domu Hospodariu”.

Zijszli anheły z neba do zemli, prynesli dary Diwy Marii:
Tri swiczi woskowi, szcze j ryzy szowkowy Isusowi Chrystowi.

Zasijała zwizda z neba do ziemli, zijszli anheły k Diwi Marii,
Pojut Boży pisni Hospodnij Newisti, radosti prynosiat.

Multimedia: