Tekst:

Chciałabym Wam swój los opowiedzieć,
Co w mym sercu, ach sercu kryje się.
Pokochałam ładnego Białorusa, /
Dla którego oddałam serce swe. / (x2)

Cukierkami on wciąż mnie częstował,
Ach jak dobrze mi było przy nim żyć.
I na migach mi ciągle pokazywał, /
Że ja jego, ach jego muszę być. / (x2)

Raz braciszek mi w liście napisał,
Droga siostro, ach opamiętaj się.
Nasza mama ach leży ciężko chora, /
Opłakuje ach złe postępki Twe. / (x2)

Ach za późno, braciszku za późno,
Ach za późno tyś opamiętał się.
Jestem żoną ładnego Białorusa, /
Dla którego oddałam serce swe. / (x2)

Multimedia: