Tekst kolędy:

Sława, sława Bohu u niebie
Mir i łaska na ziamli !
Kliczcie usich: niadużych, biednych,
Kab do Hospoda pryjszli.

Refren: Alliłuija, alliłuija! Sława Bohu u niebie
Alliłuija, alliłuija, alliłuija, amin. (x2)

Wiecznaja pryczyn pryczyna,
Mocny Boh i Car carou
Czest’ i sławu z Siabie skinuł
Jak Dzicio na swiet pryjszoł.

Refren: Alliłuija…

Hreszniki wam adpuszczennie
Z nieba sionnia Jon prynios;
Łasku, z Boham pahadniennie
Ludziam chocza dać Chrystos.

Refren: Alliłuija…

Haspod’ stałsia czaławiekam,
Na ziamli Swaim służył,
Kab niaszczasny i kaleka
Praz Jaho u niabiosach żył.

Refren: Alliłuija…

Da Chrysta pryjdzicie ludzi,
Jon ratuje u kożny czas;
Nie pakinie, nie zabudzie
Wam życcio i mir Swoj dasc’.

Refren: Alliłuija…