Tekst kolędy:

Nocz ticha, nocz świata,
W niebie swiet, krasota,
Bożyj Syn pielenami powit,
W Wiflejemskom wiertiepie leżyt,

Spi Mładieniec Swiatoj,
Spi Mładieniec Swiatoj.

Nocz ticha, nocz swiata,
I swietła, i czista,
Sławit radostnyj Anhiełow chor,
Daleko ohłaszaja prostor,

Nad usnuwszej ziemloj,
Nad usnuwszej ziemloj. 

Nocz ticha, nocz świata,
Sławiat ludi Christa,
I s ułybkoj Mładieniec gladit,
Wzglad Jeho o lubwi goworit,

I sijajet krasoj,
I sijajet krasoj.

Multimedia: