Tekst:

Tolki z taboju mnie choczacca żyć, tolki z taboju,
Radaść i szczascie i hora dzialić, tolki z taboju. (x2)

Ranniaj czasinaj k tabie ja laczu pozniaj paraju,
Tolki k tiabie prychilicca chaczu sercam duszoju. (x2)

Wyjsci u pole, dzie niwy szumiać, tam nad rakoju,
Pierszuju zorku na niebie spatkać, tolki z taboju. (x2)

I nie tak straszna isci pa puci, budzie z taboju,
I tak isci nierazłuczna u życci, tolki z taboju. (x2)

Tolki z taboju mnie choczacca żyć, tolki z taboju,
Radaść i szczascie i hora dzialić, tolki z taboju. (x2)

Multimedia: