Tekst:

Każuć ludzi wioska wymiraje
I siudy nichto nie pryjażdżaje
A ja maru, szto siudy wiarnusia
Swajoj wioscy niska pakłaniusia
Wspaminaju hody maładyja
Hody naszy z wami załatyja
Jak kachali, wiesieła hulali
Ni biady, ni kłapot nie znali.

Refren:
Wiosaczka maja, maja czaraunica
Ty maja lubow, maja pałaunica
Wiosaczka maja, ty maja staronka
Piesnia pra ciabie wjetsa zwonka
Wiosaczka maja, maja czaraunica
Ty maja lubow, maja pałaunica
Wiosaczka maja, ty maja staronka
Wiosaczka maja …

Każuć w naszaj wioscy nia ma złata
Każuć, szto my nie żywiom bahata
Tolki my ab hetym nie sumujem
Swajo serca szczyra wam darujem
Tam susiedzi rodnyja kumoczki
Biełarusy naszy hałuboczki
My spiawajem szczascia wam żadajem
I da nas u hości zapraszajem.

Refren …

Multimedia: