Tekst:

Był u mianie bieły koń, biełyja kaniaty,
Jak pajechau u siało, dzie adny dziauczaty.

A ja usio dziulusia, dzież maja Marusia, /
A ja usio dziulusia, dzież ty maja Marusia. / (x2)

Jak pajechau u siało, tam staraja chata,
Stara baba, stary dzied dy dzieuka harbata.

A ja usio dziulusia …

Zaprasili da stała, pryhadali sieści,
Niasuć staru barabolu zastawili jeści.

A ja usio dziulusia …

A ja hetu barabolu pa stału kaczaju,
Na prypieczku wareniki ja na ich marhaju.

A ja usio dziulusia …

Patuszyli kahaniec pałażyli spaci,
Ja za tyja wareniki dy z chaty uciakaci.

A ja usio dziulusia …

Multimedia: