Tekst:

Jichaw kozak czerez misto
Pid kopytom kamiń trisnuw, da-hej, hej ! (x2)

Kamiń trisnuw, kozak swysnuw
Do serdeńka kris prytysnuw, da-hej, hej ! (x2)

Kris prytysnuw do serdeńka
Zakuwała zozuleńka, da-hej, hej ! (x2)

Ne kuj, ne kuj zozułeńko
Chaj szczebecze sowołejko, da-hej, hej ! (x2)

Sowołejko ridnyj brate
Wykłycz meni diwcza z chaty, da-hej, hej ! (x2)

Wykłycz meni diwcza z chaty
Maju jeji szczoś spytaty, da-hej, hej ! (x2)

Choczu jeji rozpytaty
Czy ne była doma maty, da-hej, hej ! (x2)

Czy ne była ne swaryła
Szczo z kozakom howoryła, da-hej, hej ! (x2)

A ja maty pryznajusia
Szczo z kozakom lubujusia, da-hej, hej ! (x2)

A ja maty prawdu skażu
Szczo z kozakom spaty łażu, da-hej, hej ! (x2)

Multimedia: