Tekst:

Ja hladżu na twaje kosy rusyja,
Nie mahu nahladziecca nijak,
Biełarusaczka, Biełarusaczka, /
Darahaja siabrouka maja. / (x2)

U krajach nieznajomych niazwiedanych.
Budu u radaści ja ci u żurbie.
Biełarusaczka, Biełarusaczka, /
Nie zabudu nikoli ciabie. / (x2)

Ja wiarnusia k tabie siniawokaja,
Kali u kwietki adzieniecca kraj.
Biełarusaczka, Biełarusaczka, /
Ty choć z redku mianie uspaminaj. / (x2)

Multimedia: