Tekst:

Kupalinka, Kupalinka.
Ciomnaja noczka,
Ciomnaja noczka, /
A dzie ż twaja doczka? / (x2)

Maja doczka u sadoczku
Rużu, rużu polić,
Rużu polić, rużu polić, /
Bieły ruczki kolić, / (x2)

Kwietaczki rwieć, kwietaczki rwieć,
Wianaczki zwiwaje,
Nacie ż, nacie ż wam, dziauczatki, /
Usim pa wianoczku. / (x2)

Kupalinka, kupalinka,
Ciomnaja noczka,
Ciomnaja noczka,
A dzie ż twaja doczka?

Multimedia: