Tekst kolędy:

Bożije nynie Rożdiestwo sojediniajet torżestwo,
Angieli sławu głaszajut na ziemli mir wozwieszczajut.

Refren:
Sie bo Diewaja rażdajet i utroba nie istlewajet,
Nieporocznaja bywajet.

Pastyri piesniu słyszachu, ko Wiflejemu tieczahu.
W jasliech Christa obretosza, k Rożdiennomu pripadosza.

Refren …

Mati pri jasliech siedasze, Iosif sia udiwlajesze.
Woł i osieł tamo stasza, Tworca swojego poznasza.

Refren …

Zwiezda s niebiesi wozsija, gdie jest’ rodiłsia Messija,
Nad wiertiepom swierhu stała, Christa wsiem nam pokazała.

Refren …

S wostok pridosza trije cari, priniesosza trije dary:
Miro, kadiło i złato, wziali biezsmiertije za to.

Refren …

I my ko Christu sbliżimsia, grechow izbyti potszczimsia,
Da budiem s Nim s’jedinienny, w Carstwo Jego wodworenny.

Refren …

Multimedia: