Tekst kolędy:

Z nieba zbauca pryjszou na ziamlu, na ziamlu
Tieła naszaje uział na siabie, na siabie
Sława, sława Chrystu, Sława, sława Chrystu /
Mir i radost’ usim jon prynios, mir i radost’ prynios. / (x2)

Z panad zorau adwiecznyj pryjszou, pryjszou
U dalinu pakutau i s’loz, i s’loz
Sława, sława Chrystu, Sława, sława Chrystu /
Mir i radost’ usim jon prynios, mir i radost’ prynios. / (x2)

Pieramoh jon niepraudu i hnieu, i hnieu
Z usich tajnau znimaje piaczat’, piaczat’
Sława, sława Chrystu, Sława, sława Chrystu /
Mir i radost’ usim jon prynios, mir i radost’ prynios. / (x2)

Usim sercam jaho ja lublu, lublu
Die la nas Boży Syn abjadnie, abjadnie
Sława, sława Chrystu, Sława, sława Chrystu /
Mir i radost’ usim jon prynios, mir i radost’ prynios. / (x2)

Nie u pałacach carou ci kniaziou, kniaziou
A u chlawie naradziusia Chrystos, Chrystos
Sława, sława Chrystu, Sława, sława Chrystu /
Mir i radost’ usim jon prynios, mir i radost’ prynios. / (x2)

Sława, sława Chrystu, Sława, sława Chrystu /
Mir i radost’ usim jon prynios, mir i radost’ prynios.

Multimedia: