Tekst kolędy:

Cichaja nocz,
Swiataja nocz,
Usio spić, śnić dauno,
Tolki Maci Swiataja uściaż
Cicha u jaślach lulaje Dzicia –
Śpi, Synoczak mały.
Luli, luli, śpi.

A u hary
Usio haryć
Sierabrom zomych kryh.
Chór aniałau piaje pastuchom
Ab Dziciaci, szto budzie Chrystom,
świetłaj pieśniaj chwały
Sławiać Zbaucu ziamli.

Cichaja nocz,
Swiataja nocz,
U rodny kraj zawitaj,
ludziam sum i tuhu razhani,
Chaj – ża cieszucsa u hetyja dni,
U cichu światuju nocz.
U cichu światuju nocz.