Tekst kolędy:

Christos Spasitiel w połnocz rodiłsia,
W wiertiepie biednom On posieliłsia.

Wot nad wiertiepom Zwiezda sijajet,
Christos rodiłsia!, wsiem wozwieszczajet.

I swod Niebiesnyj Wdrug rastworiłsia,
W wiertiepie tiomnom Swiet pojawiłsia.

I cziny Anhieł s Niebies sletieli,
I „Sława w Wysznich” Christu wospieli.

Wdrug anhieł swietłyj letit nad polem
I pastucham wiest’ On hlaholet.

Oni pospieszno w wietiep prichodiat,
I zdies’ wo jasliach Christa nachodiat.

S wielikim strachom u jasliej stali,
I na kolena s molitwoj pali.

Stojali dołho, Christu molilis’,
I swietom wiery Wdrug ozarilis’.

Wołchwy s wostoka w wiertiep prichodiat 
I w jasliach biednych Christa nachodiat.

Gławy skłaniajut u jasliach caru,
Christu prinosiat dragije dary.

A Irod złobnyj w łukawstwie sierdca
Powsiudu iszczet Christa Mładienca.

Dietiej niewinnych on ubiwajet,
I krow swiatuju ich proliwajet.

Swiataja Diewa noczju uchodit,
Christu w Jegiptie prijut nachodit.

Kohda że Irod priniał smiert’ złuju,
Christos wiernułsia w stranu radnuju.

I w Galileju On wozwratiłsia,
I w Nazaretie żyt’ posielilsia.

Christie Władyko, w Twój dień rożdienja
Podaj wsiem ludiam Mir, proswieszczenije.

Multimedia: