Tekst:

La krynicy tolki szumiat czaraty,
Douha ja czakała, luby nie prychodził ty,
Nie prychodził ty, bo nie wiedau, nie uhadau,
Bo spatkania la krynicy mnie nie pryznaczał.

Ty mianie, nad krynicaju, /
Nazywał czaraunicaju, /
Ja ciabie zaczarawała warażboj, /
A sama aczarawanaja taboj. / (x2)

Moża ty nie mnoj, czaraunicaju druhoj,
Zaczarowany tajemnaj pryhawor trawoj?
Budu warażyć, ci zdać, maryć i uhadać,
Razkachał ty, ci kachajesz, dzie ciabie czakać?

Ty mianie, nad krynicaju … (x2)

Na usioj ziamli my z taboju adny,
Prapływut nad czaratami bieły tumany,
I kachannie znou prywadzie ciabie siudy,
Da krynicy zapawietnaj, da żywoj wady.

Ty mianie, nad krynicaju… (x2)

Multimedia: