Tekst:

Biełym sniegam, biełym sniegam,
Nocz miatielnaja wsiu stiożku zamieła,
Pa katoraj, pa katoraj, /
Ja z taboj lubimyj radyszkom prajszła. / (x2)

Wspomnij miłyj naszy wstreczy,
Tie sława lubwi, szto ty mnie gawarył,
Paczemu ty tie minuty, /
Tie czasy swidani naszych pazabył. / (x2)

Ja stradała, ażydała,
Ja zwała tiebia żdała tiebia w taskie,
Tolka stiożka prapadała, /
Slied znakomyj zatierałsia w daliekie. / (x2)

Biełym sniegam, biełym śniegam …

Multimedia: