Tekst:

Za haroj tuman i trawa u rasie,
Pakachać raniej adyjści paźniej.
I adnak nie usio pieremielicca, /
A mnie wierycca i nie wierycca. / (x2)

Refren:
A czerez reczańku mastok,
Iz biarozawych dasok,
Na pryhoraczku biasiedaczka.
Mnie pustych nie treba słou, /
Abiaszczanni pra lubou. /
A kudy bieżyt reka, /
Och nie wiedama. / (x2)

Wiecier wieje złyj, a moj los takij,
Zorki u sercy mnie razpalili usio.
A ściażynka u les biażyt ścielecca, /
Ty paszła z druhim a mnie nie wierycca. / (x2)

Refren …

Nad wadoj tuman, słouna twoj abman,
Ty paszła z druhim a mnie nie wierycca.
A lubou usio dla dwaich adna, /
Bo na troch jana och nie dzielicca. / (x2)

Refren …

Multimedia: