Tekst kolędy:

Wot jel’ w lesu, kak zielena
I kak ona prekrasna
No kak prekrasnieje ona,
Kogda w domu swieczej połna,
Ona sijajet jasno.

W odnu iz radostnych noczej
Hospod’ Iisus rodiłsia.
On – Tot, Kto iskupił liudiej,
Wied’ biez Nieho wo tmie swojej
Mir etot zabłudiłsia.

Dla wsiech, kto wierit wo Christa,
I noczju swiet sijajet.
A eta nocz’ dla nas swiata,
Da budiet radost’ wsiech czista,
Iisus zdies’ prebywajet.

Wpusti Jeho, ditia, w swoj dom:
On w sierdce obitajet,
On sad ustroit’ choczet w niom,
Obogatit toho płodom,
Kto w dom Jeho wpuskajet.

Cyrylica:

https://911pesni.ru/21/Hor-Svyato-Elisavetinskogo-monastyrya/tekst-pesni-Kolyadka-Elochka

Multimedia: