Tekst:

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
W sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach, pod sosnoju, pod zielonoju,
Spat’ położytie wy mienia!
Aj-luli, luli, aj-luli, luli,
Spat’ położytie wy mienia.

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
W sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach, sosionuszka ty zielonaja,
Nie szumi ty nado mnoj!
Aj-luli, luli, aj-luli, luli,
Nie szumi ty nado mnoj!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
W sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach, krasawica, dusza-diewica,
Polubi że ty mienia!
Aj-luli, luli, aj-luli, luli,
Polubi że ty mienia!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!
W sadu jagoda malinka, malinka moja!