Tekst:

Mnie mama ticha gawariła:
„Zaczem Ty otczyj dom astawił?”,
Ławił żar-pticu w wysokam niebie,
Upał na kamni ja biez sił.
K radnym dalinam pryszoł s pawinnaj,
Twoj błudnyj syn, Twoj błudnyj syn.

Mnie mama ticha gawariła:
„Zaczem druziej swaich pakinuł?”,
Prasti mnie, mama, moi darogi,
W stranie dalokaj nocz dlinniej,
W puti ustałam mnie nie chwatała,
Maich druziej, maich druziej.

Mnie mama ticha gawariła:
„Zaczem astawił Ty niewiestu?”,
Ja znał, nie wienczan, krasiwych żenszczyn,
I w etom, mama, maja wina.
Iz żyzni preżniej pryjszoł k niej gresznyj,
Siuda, gdie żdiot mienia ana.

Mnie mama ticha gawariła:
„Zaczem zabył radnyje piesni?”,
Prasti mnie, mama, czużyje piesni,
W czużoj prekrasnaj staranie.
Ja wsie zabył ich, adnu lisz pomniu,
Czto Ty kagda-ta pieła mnie.

Mnie mama ticha gawariła:
„Zaczem Ty otczyj dom astawił?”,
Ławił żar-pticu w wysokam niebie,
Upał na kamni ja biez sił.
K radnym dalinam pryszoł s pawinnaj,
Twoj błudnyj syn, Twoj błudnyj syn.

La-la-la-la la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la
La-la-la-la-la la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la
K radnym dalinam pryszoł s pawinnaj,
Twoj błudnyj syn, Twoj błudnyj syn.


Мне мама тихо говорила:
„Зачем ты отчий дом оставил?”,
Ловил жар-птицу в высоком небе,
Упал на камни я без сил.
К родным долинам пришёл с повинной
Твой блудный сын, твой блудный сын.

Мне мама тихо говорила:
„Зачем друзей своих покинул?”
Прости мне, мама, мои дороги,
В стране далёкой ночь длинней,
В пути усталом мне не хватало
Моих друзей, моих друзей.

Мне мама тихо говорила:
„Зачем оставил ты невесту?”
Я знал, не венчан, красивых женщин,
И в этом, мама, моя вина.
Из жизни прежней пришёл к ней грешный
Сюда, где ждёт меня она.

Мне мама тихо говорила:
„Зачем забыл родные песни?”
Прости мне, мама, чужие песни
В чужой прекрасной стороне,
Я все забыл их, одну лишь помню,
Что ты когда-то пела мне.

Мне мама тихо говорила:
„Зачем ты отчий дом оставил?”
Ловил жар-птицу в высоком небе,
Упал на камни я без сил.
К родным долинам пришёл с повинной
Твой блудный сын, твой блудный сын.

Ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла
К родным долинам пришёл с повинной
Твой блудный сын, твой блудный сын.

Historia:

Autor: Filipp Kirkorov

Multimedia: