Tekst:

Nie szukaj ty mianie
Kala żytnich palou,
Nie szukaj, nie szukaj,
Kali k sercu majmu
Ty daroh nie znajszou,
Nie szukaj, nie szukaj.

Nie każy ty mnie słou,
Szto nie hrejuć ciapłom,
Nie każy, nie każy,
Kali serca twajo,
Nie pałaje ahniom,
Nie każy, nie każy.

Nie spiawaj pad aknom,
Ty mnie pieśni swajoj,
Nie spiawaj, nie spiawaj,
Kali u sercy nie ja,
Budu piesniaj twajoj,
Nie spiawaj, nie spiawaj.

Nie szukaj ty mianie,
U ciszy wieczarou,
Nie szukaj, nie szukaj,
Kali k sercu majmu,
Ty daroh nie znajszou,
Nie szukaj, nie szukaj.

Multimedia: