Tekst:

Piesniaj żurliwaj, kryłom żuraulinym,
Zorak sunicami.
Pierszym spatkanniam i pierszym rasstaniam,
Horad moj śnicca mnie.

Refren:
Rodny moj horad, lubou maja,
Kazka kachannia czarounaja.
Ty, kali łaska, czakaj mianie,
Z kożnaj darohi sa szlachu rasstajnaha.

Pad histarycznym i soniecznym niebam,
Dniom i paroj nacznoj.,
Swietłaje szczaście, jak wietraż nadziei,
Horad wiasny majoj.

Refren …

Zakałychali nacznyja praspiekty,
Klony z tapolami,
Tolki czakali nas u horadzie hetym,
Tolki nas pomnili.

Refren …

Historia:

sł. Uładzimir Nieklajew

Multimedia: