Tekst kolędy:

Niebo i ziemla, niebo i ziemla nynie torżestwujut:
Angieły ludiam, angieły ludiam wiesieło sprazdnujut.

Christos rodiłsia, Boh wopłotiłsia,
Angieły spiwajut, carije witajut,
Pokłon otdajut, pastyri ihrajut,
Czuda, czuda powidajut.

Wo Wiflijemie, wo Wiflijemie wiesieła nowina:
Czistaja Diewa, czistaja Diewa porodiła Syna.

Christos rodiłsia, Boh wopłotiłsia,
Angieły spiwajut, carije witajut,
Pokłon otdajut, pastyri ihrajut,
Czuda, czuda powidajut.

Słowo Otczeje, Słowo Otczeje wziało na Sia tieło:
W tiemnostiach ziemnych, w tiemnostiach ziemnych sonce zaswietiło.

Christos rodiłsia, Boh wopłotiłsia,
Angieły spiwajut, carije witajut,
Pokłon otdajut, pastyri ihrajut,
Czuda, czuda powidajut.

Angieły służat, angieły służat rożdiennomu Caru:
I wo wiertiepie, i wo wiertiepie tworat Jeho wolu.

Christos rodiłsia, Boh wopłotiłsia,
Angieły spiwajut, carije witajut,
Pokłon otdajut, pastyri ihrajut,
Czuda, czuda powidajut.

Trije carije, trije carije ot wostok prichodiat:
Smirnu i liwan, smirnu i liwan, i złato prinosiat.

Christos rodiłsia, Boh wopłotiłsia,
Angieły spiwajut, carije witajut,
Pokłon otdajut, pastyri ihrajut,
Czuda, czuda powidajut.

Caru i Bohu, Caru i Bohu toje wsio darujut:
Pastyri ludiam, pastyri ludiam diwnu wiest’ skazujut.

Christos rodiłsia, Boh wopłotiłsia,
Angieły spiwajut, carije witajut,
Pokłon otdajut, pastyri ihrajut,
Czuda, czuda powidajut.

I my rożdiennu, i my rożdiennu Bohu pokłon dajmo:
Sława wo wysznich, sława wo wysznich Jemu zaspiwajmo.

Christos rodiłsia, Boh wopłotiłsia,
Angieły spiwajut, carije witajut,
Pokłon otdajut, pastyri ihrajut,
Czuda, czuda powidajut.

Nuty:

https://foma.ru/wp-content/uploads/2015/01/Nebo-i-zemlya.pdf

Multimedia: