Tekst kolędy:

Diwnaja nowina: nynie Diewa Syna
Porodiła w Wiflijemie, Marija Jedina. (x2)

Nie w carskoj pałatie, a mieżdu bydlati
Wo pustyni, wo jaskini, a treba wsiem znati. (x2)

Jako Diewa Ista, Marija Preczista
I rażdajet, i pitajet Jeho, jak niewiesta. (x2)

Na rukach trymaje, i Jemu spiwaje,
Wsiemoguszczim, Tworitielem Swoim nazywaje. (x2)

Mowit: lubyj Synu, bud’ so Mnoju wynu,
Ponieże Ty izbrał Mia, za Matier Jedinu. (x2)

O, nieobymiennyj! O, niepostiżymyj!
S’pi Ty dołho, rosti skoro, Mładiencze Błażennyj! (x2)

Ja w Tiebie nadieju, Lubimyj, imieju:
Gdie sam budiesz, tuda wozmiesz Mienie, Dobrodieju! (x2)

Skaży, Prawosudie, gdie kto w wiernych budie,
Da so Mnoju pred Toboju stanut siji ludie: (x2)

Tiebie sia moliti i Tiebie prositi,
Daby nam, w Twojem carstwie wo wiek wiekow żyti. (x2)

Multimedia:

http://chomikuj.pl/Jazz-prog-rock/MUZYKA/MUZYKA+DAWNA/PRYMAKI+Kol*c4*99dy/20+Diwnaja+nowina,2986705874.mp3(audio)