Tekst:

Nazywajut mienia niekrasiwaja,
No zaczem że on chodit sa mnoj,
I w osienniuju poru dażdliwuju,
Praważajet s raboty damoj.

Nikuda nie pajdu abiazatielna,
Pawstrieczaju jewo dla puti,
On w głaza mnie pasmotrit wnimatielna,
Skażet łuczsze Tiebia nie najti.

A wcziera rasstawajsia wieczorem,
Uchadit nie chatieł nie chatieł ni za czto,
I cztob ja nie aziabła na pieczy mnie,
Astarożna nabrosił palto.

O, za czem ja takaja szczasliwaja,
Ułybajusia wsiem i wsiemu,
Jesli skażet kto z was niekrasiwaja,
Nie pawieru tiepier nikamu.

Multimedia: