Tekst:

Oj, za lisoczkom soneczko stało,
Sywa zozula taj zakuwała,
Oj, zakuwała taj na tapoli,
Deś diwczynońka hulaje w poli.

Jichały chłopcy w pole oraty,
Odyn spynywsia taj staw pytaty:
Hej diwczynońko, wysznewyj kwitie,
Koho raneńko dumała strity?

Zirwała w poli romaszy bili,
Koho czekała, toho zustrine,
Wyjdy w sadoczok do mene chłopcze,
Nichto, krim tebe, steżok ne topcze!

Oj, za lisoczkom soneczko stało,
Sywa zozula taj zakuwała
Oj, zakuwała w zelenim zilli
Skoro my budem wsi na wesilli!

Multimedia: