Tekst kolędy:

Nowaja radost’ swietu sia jawiła:
Preczysta Diewa Syna porodiła. / (x2)

Wo Wiflejemie miestie duże rano
Witati Christa pastyram skazano. / (x2)

Zwiezda usłuhu tuju otprawlała:
Carej Piersijskich k Niemu proważała. / (x2)

Priniesli Jemu liwan, smirnu, złato,
Wziali zapłatu niebiesnuju za to. / (x2)

Irod zlosliwyj s toho zasmutiłsia,
Szczo Car predwiecznyj na swiet narodiłsia. / (x2)

Wieleł woinam powsiudu iskati,
W pień otroczata dwoletny stinati. / (x2)

Iosif starec Mariju głaszajet,
I do Jehipta s Christom ubiehajet. / (x2)

Niechaj że Irod wieczno pohibajet,
Nasz Car rożdiennyj wsiech nas utieszajet. / (x2)

My nynie o Niem wozwiesielimsia,
Rożdiestwu Jeho nisko pokłonimsia. / (x2)

Szczob nam izwolił sczastliwyj wiek dati,
A po smierti z Nim w niebie carstwowati. / (x2)

Multimedia: