Tekst kolędy:

Radujtiesia wsi ludije:
Radost’ nam s nieba spadaje!

Refren:
Wiesiełaja nam nowina:
Porodiła Diewa Syna,
Marija! Marija! Marija!

Sstupił do nas s wysokosti,
Szczob moh nas wsiech tut spasti.

Refren …

Priszli k Niemu trije cari,
Pokłon dajut, kładut dary.

Refren …

Liwan, smirnu, także złato,
S raznych krajew w dar priniato.

Refren …

Pastyrije dajut chwału:
„Prijmi ot nas, Christie Cariu!”

Refren …

Jemu my dajmo pokajanie,
Dast nam hrechow otpuszczenije.

Refren …

Swiatu Trojcu poznawajmo,
Bohu czest, chwału otdajmo.

Refren …

„Alliłuja” zaspiwajmo,
Diewu czisti wychwalajmo.

Refren …

Alliłuja, alliłuja,
Radujsia, Diewo Marija!

Refren …

Multimedia: