Tekst kolędy:

Nynie, Adamie, wozwiesielisia,
Jewo, Pramati, ot s’lez otrisia,
Na kotorago wy żdali,
I s toskoju ożydali.

Nynie s Diewy pred’izbrannoj,
W Wiflejemie małom domie,
Rodisia, jawisia.

Jemu cari niesut dary
Złato szcziro, liwan, smirnu
„Ot wostok”, rek prorok.

Wsie patriarchi i wsie proroki,
Lik Bogootiec, s nimi otroki,
Torżestwujtie, kupno wies’ swietie!
Ty ustupaj, wietchij zawietie.

Nowyj s nieba, jego treba,
Było dawno, nynie jawno,
Nastaje, Bog daje.

Kol s niebies, w radost’ miru,
Otiec Syna nam jedina,
Nisposłał, darował.

„Sława wo wysznich” duchi spiwajut,
Szczo Bog rodisia, nam wozgłaszajut,
Kotorago noworożdenna,
I wo jaslach położenna.

Zwiezda jasna i prekrasna,
Ozaraje, nauczaje,
Szczo to Bog s nieba dan.

A u jasieł woł i osieł,
Jak stojali, tak poznali,
Wsiech roda, Gospoda.

Likujmo i my, likujmo ceło,
Szczo Bog na Siebie wział nasze tieło,
Szczob do nieba nas zaprowadił,
I na tronie Swojem posadił.

Za to Bogu sławu mnogu,
So Angieły, Archangieły,
Spiewajmo, wozdawajmo!

Za tie dary ot wsiej twari,
Szczoby chwała nie ustała
Bożestwu, Rożdestwu!

Nuty:

http://ikliros.com/sites/default/files/5/nyne_adame_vozveselisya.pdf

Multimedia: