Tekst kolędy:

Dobryj weczir tobi, pane hospodaru,
Radujsia – oj radujsia zemle,
Syn Bożyj narodywsia.

Zastełajte stoły ta wsie kilimami,
Radujsia – oj radujsia zemle,
Syn Bożyj narodywsia.

Taj pridut do tebe tri prazdniki w hosti,
Radujsia – oj radujsia zemle,
Syn Bożyj narodywsia.

A perszy to prazdnik Rożdiestwo Christowo,
Radujsia – oj radujsia zemle,
Syn Bożyj narodywsia.

A druhi to prazdnik Swiatoho Wasyla,
Radujsia – oj radujsia zemle,
Syn Bożyj narodywsia.

A tretij to prazdnik Swiato-Wodochryszcza,
Radujsia – oj radujsia zemle,
Syn Bożyj narodywsia.

Nuty:

http://ikliros.com/sites/default/files/5/dobry_vechir_tobi.pdf

Multimedia: