Tekst kolędy:

Pojawilis’ nad wiertepom anhieły,
i zapieli w czest’ Mładienca pieśń chwały:

Refren: Sława wo wysznich Bohu,
Sława wo wysznich Bohu
I na ziemli mir,
I na ziemli mir.

Udiwilis’ etim czudom pastyri
I Mładienca wo wiertepie obreli.

Refren: Sława wo wysznich Bohu …

Wsie my k jasliam s czistym siercem pospieszim
I Mładiencu pieśń chwaleńja wozdadim:

Refren: Sława wo wysznich Bohu …

Multimedia: