Tekst:

Rana ranieńka u sadoczku
Ja ubaczyła śladoczki,
Chtoś tut wieczaram błudził, /
La akna majho chadził, la akna majho chadził. / (x2)

Ja paznała adhadała,
Tak mnie serca padkazała.
Wieczarowaju paroj, /
Tut chadził lubimy moj, tut chadził lubimy moj. / (x2)

Musić douha ad zmiarkannia,
Jon czakał samnoj spatkannia.
I chadził tudy siudy, /
I pakinuł tut ślady i pakinuł tut ślady. / (x2)

Uczora mamu ja prasiła,
Kab jana mianie puściła.
Wyjści wieczaram u sad, /
Był by luby wielmi rad, był by luby wielmi rad. / (x2)

Mama sroha prykazała,
Kab ja douha nie hulała.
I nie szła tam da siała, /
Doma z wieczara była, doma z wieczara była. / (x2)

Oj, niaużo ż joj niewiadoma,
Szto usiedzieć nielha doma.
Kali luby pad waknom, /
Kali chorasza kruhom, kali horasza kruhom. / (x2)

Historia:

Autorski utwór zespołu Dubiny.

Multimedia:

https://chomikuj.pl/griszka84/folk+wchodnioslowianski+itp/dubiny/Rana+ranienko,213743780.mp3(audio)