Tekst kolędy:

Rożdiestwo Christowo wies’ mir prazdnujet,
Wzrosłyje i dieti pojut radostno.
Wsiemu swietu wo spasienje, /
Boh rodiłsia w Wiflijemie. / (x2)

Priniesiem dary swoi k wiertiepu,
Czystyje sierdca i piesniu etu.
Pust’ Rożdiestwienskoje czudo, /
S nami sliedujet powsiudu. / (x2)

Multimedia: