Tekst kolędy:

Rożdiestwo Christowo Angieł proletieł,
On letieł po niebu, ludiam piesniu pieł:
Wsie ludie likujtie, siej dień torżestwujtie, /
Dnies’ Christowo Rożdiestwo. / (x2)

Ja leczu od Boga, radost’ wam prinios,
Szto w pieszczere tiomnoj rodiłsia Christos.
Skorej pospieszajtie, Mładienca witajtie /
Nowonarożdiennaho. / (x2)

Pastuszki w pieszczeru preżdie wsiech priszli,
I w jasliach na sienie Hospoda naszli.
Na koleni pali, Chrystu dary dali /
Nowonarożdiennomu. / (x2)

Irod złoczestiwyj o Christie uznał,
I ubit’ Mładienca woinow posłał.
Wsiech dietiej ubili, mieczi pritupili,
a Christos w Jegiptie był. / (x2)

Multimedia: