Tekst:

Tuman jarom tuman dołynoju,
Tuman jarom tuman dołynoju.

Za tumanom nyczoho ne wydno,
Tylki wydno duba zełenoho.

Pid tym dubam krynyca stojała,
W tyj krynycy diwcza wodu brała.

Taj pustyła zołote widerce,
Zasmutyła kozakowe serce.

I chtoż tyje widerce dostane,
Toj zi mnoju na rucznyczok stane.

Oj jaż tobi widerce dostanu,
Ja z toboju na rucznyczok stanu.

Multimedia: